Situatie

Bavaria had geen grip op haar inhuur. De vraag was het optimaliseren van het inhuurproces aan de hand van Lean, zodat continu verbeteren van het proces wordt geborgd bij de betrokkenen.

Aanpak

Tijdens de analyse fase van het project is met behulp van de Lean Tools Value Stream Mapping, Fishboon het proces met de 7 type van verspillingen in kaart gebracht. Hierna is er een blauwdruk van het nieuwe inhuurproces uit gewerkt, dat door de nog op te richten centrale inhuurdesk zou worden gecoördineerd. Naast het proces zijn ook doelen, beleid en KPI opgesteld en ondersteunende systemen ingericht.

Resultaat

Na de live gang van het nieuwe proces en de centrale Inhuurdesk zijn de prestaties geborgd door middel van duidelijke Service Level Agreement en management rapportages. Alle inhuur van externe (m.u.v. uitzenden) verloopt nu via de inhuurdesk.